Εμμανουήλ Φωκίδης-Emmanuel Fokides
    

.: Δικαιολογητικά - Various Documents

 

.: Πτυχία - Degrees

 

.: Συνολικό διδακτικό έργο στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ως λέκτορας και ως διδάσκων ΠΔ 407) - Service tetriary education (total)

.: Διδακτικό έργο στην ΑΣΠΑΙΤΕ - Service tetriary education (School of Pedagogical & Technological Education)

.: Συνολικό διδακτικό έργο σε μεταπτυχιακά προγράμματα - Service tetriary education, post-graduate programs

.: Βεβαιώσεις διδακτικού έργου σε μεταπτυχιακά προγράμματα (πριν το διορισμό ως λέκτορας) - Service post-graduate programs (prior to my appointment as a lecturer)

.: Βεβαιώσεις διδασκαλίας σε προπτυχιακά προγράμματα ως διδάσκων ΠΔ 407 - Service graduate programs (prior to my appointment as a lecturer)

.: Βεβαιώσεις διδασκαλίας σε Διδασκαλείο (πριν το διορισμό ως λέκτορας)

 

.: Συνολικό ερευνητικό έργο - Research (Co-investigator/Scientific coordinator)

.: Συνολικό διοικητικό έργο στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση - Administrative service tetriary education

.: Ομιλίες/συμμετοχή σε οργανωτικές επιτροπές συνεδρίων - Conference presentations/conferences' committee member

.: Κριτής άρθρων σε περιοδικά και συνέδρια - Reviewer conferences and journals

 

.: Διδασκαλία σε κολέγια (πριν το διορισμό ως λέκτορας) - Teaching experience, colleges

.: Διδασκαλία σε ΙΕΚ (πριν το διορισμό ως λέκτορας) - Teaching experience, post-secondary vocational education

 

.: Συνολική προϋπηρεσία ως εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης - Teaching experience, primary school teacher

.: Διευθυντής και υποδιευθυντής σχολείων - Administrative experience, primary schools' headmaster

 

.: Άλλη διδακτική εμπειρία- Teaching experience other

 

.: Γνώση Αγγλικών - TΟΕIC

.: Διάφορες βεβαιωσεις και έγγραφα - Assorted documents