.: Βιντεο-μαθήματα - Video lectures


Αριστερό κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τα βιντεο-μαθήματα, δεξί κλικ και "Αποθήκευση συνδέσμου" για να τα αποθηκεύσετε.
Click on a hyperlink to play, right click to save a video file.


.: 
ΥΓ0008 Τεχνολογικές και διδακτικές καινοτομίες με τη χρήση της Πληροφορικής: Εικονική Πραγματικότητα
-Technological and Didactical Innovations: Virtual Reality
 

Διάλεξη 1η - Lecture 1

Διάλεξη 2η - Lecture 2

Διάλεξη 3η - Lecture 3

Διάλεξη 4η - Lecture 4

Διάλεξη 5η - Lecture 5

Διάλεξη 6η - Lecture 6

Διάλεξη 7η - Lecture 7

Διάλεξη 8η - Lecture 8

Διάλεξη 9η - Lecture 9

Διάλεξη 10η - Lecture 10

 

 

.:  ΕΓ0034 Εικονικά περιβάλλοντα μάθησης και πολυμέσα-Virtual learning environments and multimedia  

Διάλεξη 1η-Lecture 1

Διάλεξη 2η-Lecture 2

Διάλεξη 3η-Lecture 3

Διάλεξη 4η-Lecture 4

Διάλεξη 5η-Lecture 5

Διάλεξη 6η-Lecture 6

Διάλεξη 7η-Lecture 7

Διάλεξη 8η-Lecture 8

Διάλεξη 9η-Lecture 9

Διάλεξη 10η-Lecture 10